Moje kwalifikacje i metody pracy

 1. Homeokinezjologja, czyli duchowa homeopatia i testy kinezjologiczne w ramach traumaterapii EMDR pani Doktor Shapiro i pana Doktora Zeeden, (Lübeck)

 2. Psychoterapia „Symbioza i autonomia – ustawienia systemowe / rodzinne >>„,  Instytut:  Ero Langlotz (2 lata)

 • Terapia traumy symbiotycznej (czyli uwikłanie dziecka w nierozwiązane traumy rodziców.)

 • Trening struktury i autonomii (umniejętność rozgraniczenia, zdrowa agresja i odrębność, dostrzeganie i szacunek do granic własnych i obcych).

2. Psychoterapia „Gestalt” (Frederik Perls) / w nurcie Gestalt (3 lata)

 • Psychoterapia transpersonalna

 • Praca z wewnętrznym dzieckiem

 • Praca z częściami osobowości np. wewnętrzny krytyk, dominator …

 • Głęboko emocjonalna praca z parami

3. Psychoterapia integracyjna / w nurcie integracyjnym: (3 lata)

 • Psychoterapia psychoanalityczna

 • Psychodrama

 • Psychoterapia Gestalt

 • Psychoterapia  według C. Rogersa

 • Psychoterapia ciała

 • Procedura relaksacyjna i uważności

 • Terapia systemowa / Konstelacje rodzinne

 • Terapia poznawczo-behawioralna 

4. Porozumienie bez przemocy PBP (Marshall B. Rosenberg) (3 lata)

5. Terapia urazowa traumaterapia – Doświadczenie somatyczne po treningu P. Levine’a 

6. Terapia EFT ( Emotional Freedom Techniques – Techniki Emocjonalnej Wolności) Fred Gallo 

7. Traumaterapia „EMDR” (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

8. Trening trenerski Soulbuddy®

9. Drugie ukończone studia Pedagogika i Edukacja

10. Pierwsze ukończone studia inżynierii fizycznej w Lubece, tytuł: Mgr. Inż. (FH)

 Moje zapewnienie jakości:

Dla mnie osobiście superwizja jest oczywistością w mojej pracy; superwizja od początku mojej pracy zajmuje stałe miejsce w moim codziennym życiu zawodowym i oznacza zarówno wsparcie jak i mój dalszy rozwój, za co jestem bardzo wdzięczna.

Pomoc jest krok od Ciebie! Zapraszam zadzwoń i umów spotkanie! 

Mówię po polsku!

Luiza Schmidt

Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPT) - Specjalistka medycyny niekonwencjonalnej

Wahmstr. 9-11
23552 Lübeck